Voor wie?

Construction and Industrial
Bouw en infrastructuur

De bouw’ is een wispelturige branche en het werkaanbod schommelt. Bij investeringen in nieuw materieel wordt een lening bij de bank steeds vaker vervangen door een lease-oplossing. Read more

Industrie

De concurrentie in uw branche is hevig, zowel in het binnenland als vanuit het buitenland. Bedrijven uit de lagelonenlanden concurreren op prijs en lopen tegelijkertijd hun technologische achterstand in. Read more

Groothandel

In uw branche zijn supply chain management, innovatie, schaalvergroting en werkkapitaal de topprioriteit van het management. Debiteuren en voorraden vormen de grootste balansposten en zijn tegelijkertijd de basis voor financiering van de onderneming. Read more

Transportation
Transport

Een voorzichtig aantrekkende markt, margedruk, inhaalinvesteringen en emissie-eisen kenmerken de Nederlandse transportbranche. Read more

Zorg

Organisaties in de gezondheidszorg hebben te maken met een toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaarde behandelingen en zorg. Maar ook met: meer risico, toenemende marktwerking, Read more

Contact

  • Contactformulier

Over De Lage Landen